Giới thiệu về NukeViet CMS

Giới thiệu về NukeViet CMS
Giới thiệu về NukeViet CMS
Pollsters

Bạn biết gì về NukeViet 3?

Access statistics
  • Online31
  • Today20,371
  • This month465,798
  • Total3,298,910
Exchange rate
May 29, 2017, 4:40 pm
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,717.05 16,817.96 16,967.97
CAD 16,635.37 16,786.45 17,004.06
EUR 25,218.95 25,294.83 25,520.45
GBP 28,841.17 29,044.48 29,303.54
HKD 2,874.61 2,894.87 2,938.27
SGD 16,213.14 16,327.43 16,506.05
THB 652.83 652.83 680.07
USD 22,690.00 22,690.00 22,760.00
Turn on, off the power

STT Tuyến đường, địa bàn do đơn vị quản lý Thời gian tắt mở hiện đang áp dụng
Mở đèn Tắt đèn
1 Quốc lộ 1 17:30 05:30
2 Xa lộ Hà Nội 17:30 05:30
3 Đường Võ Văn Kiệt 17:30 05:30
4 Đường Mai Chí Thọ 17:30 05:30
5 Quốc lộ 22 17:30 05:30
5 Đường Phạm Văn Đồng 17:30 05:30
5 Công viên 17:30 05:30
6 Khu QLGTĐT số 1 17:35 05:30
7 Khu QLGTĐT số 2 17:35 05:30
8 Khu QLGTĐT số 3 17:35 05:30
9 Khu QLGTĐT số 4 17:35 05:30

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second