Thông báo tắt điện

STT Tuyến đường, địa bàn do đơn vị quản lý Thời gian tắt mở hiện đang áp dụng
Mở đèn Tắt đèn
1 Quốc lộ 1 17:30 05:30
2 Xa lộ Hà Nội 17:30 05:30
3 Đường Võ Văn Kiệt 17:30 05:30
4 Đường Mai Chí Thọ 17:30 05:30
5 Quốc lộ 22 17:30 05:30
5 Đường Phạm Văn Đồng 17:30 05:30
5 Công viên 17:30 05:30
6 Khu QLGTĐT số 1 17:35 05:30
7 Khu QLGTĐT số 2 17:35 05:30
8 Khu QLGTĐT số 3 17:35 05:30
9 Khu QLGTĐT số 4 17:35 05:30

  Reader Comments

Pollsters

Bạn biết gì về NukeViet 3?

Access statistics
  • Online33
  • Today8,242
  • This month335,436
  • Total3,665,148
Exchange rate
June 26, 2017, 2:39 am
Code Buy Transfer Sell
AUD 17,016.22 17,118.93 17,271.62
CAD 16,880.03 17,033.33 17,254.14
EUR 25,257.30 25,333.30 25,559.26
GBP 28,641.18 28,843.08 29,100.34
HKD 2,872.69 2,892.94 2,936.31
SGD 16,187.42 16,301.53 16,479.86
THB 656.48 656.48 683.88
USD 22,695.00 22,695.00 22,765.00
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second